top of page

אנחנו הליכודניקים החדשים. אנחנו פה כדי לקדם את האג׳נדה הליברלית-דמוקרטית בליכוד, ולדאוג להיות קול גאה ותקיף של מעמד הביניים.


רוצים להחליט מי יהיה יו"ר הליכוד? 40,000 מתפקדים זה כל מה שצריך!

האג'נדה שלנו

אני חבר ליכוד ורוצה להצטרף לליכודניקים החדשים

טפסים ואישורי התפקדות

mail@newlikud.org

מידע כללי ושאלות

mail@newlikud.org

יפויי כח והסרת התפקדות ממפלגה אחרת

mail@newlikud.org

ניוזלטרים

mail@newlikud.org

יצירת קשר

bottom of page