top of page

אודות

מי אנחנו?

אנחנו אתם. אנחנו אנשי מעמד הביניים. עובדים, לומדים, משרתים, משלמים מיסים. אוהבים את המדינה משמאל ומימין מלמעלה ומלמטה. אנחנו הרוב הדומם,  שקולו לא נשמע כבר  שנים ארוכות במסדרונות הממשלה ובהצבעות בכנסת, ואנחנו  מאד לא מרוצים.

אנחנו הליכודניקים החדשים. עובדים, משלמים מיסים, משרתים בצבא, עושים מילואים, מקימים בתים בישראל. אחרי קיץ 2011 הבנו שאנחנו לא מיוצגים. כשאנחנו עומדים בכיכר ומצביעים על הבעיות במצב הנוכחי מגזרים אחרים יודעים להפעיל כוח פוליטי. הם טייקונים שמפעילים לוביסטים ומציעים משרות מפתות לפקידים הבכירים. הם מפלגות חרדיות שמנצלות את הפילוג בחברה החילונית וכדי להשיג עוד ועוד הטבות ותגמולים למגזרים שבחרו אותם. ולקינוח- מגזרים מצומצמים מתפקדים בהמוניהם למפלגות ומשפיעים על הרכב הרשימה וסדר היום של המפלגות הציוניות.אובדן האמון בפוליטיקה הישראלית גרם לכך שאנשים הדירו את רגליהם מהפוליטיקה. בתהליך מעגלי זה נותרנו עם אנשים שאינם מייצגים אותנו, ועושים לביתם ולמגזרים שבחרו אותם. האנשים האלה הם אינם אנחנו. הם בעלי אינטרסים צרים ואינם מעוניינים בטובת המדינה וכלל הציבור.החלטנו לעשות מעשה. החלטנו להתפקד בהמונינו למפלגת הליכוד על מנת להשפיע מבפנים. כל אחד הוא קול קטן, אך כקבוצה עם אג'נדה ברורה יש לנו יכולת השפעה במוקדי השליטה והכוח.

התפקדו לליכוד והצטרפו אלינו,
הליכודניקים החדשים

מי אנחנו?

אנחנו אתם. אנחנו אנשי מעמד הביניים. עובדים, לומדים, משרתים, משלמים מיסים. אוהבים את המדינה משמאל ומימין מלמעלה ומלמטה. אנחנו הרוב הדומם,  שקולו לא נשמע כבר  שנים ארוכות במסדרונות הממשלה ובהצבעות בכנסת, ואנחנו  מאד לא מרוצים.

אנחנו הליכודניקים החדשים. עובדים, משלמים מיסים, משרתים בצבא, עושים מילואים, מקימים בתים בישראל. אחרי קיץ 2011 הבנו שאנחנו לא מיוצגים. כשאנחנו עומדים בכיכר ומצביעים על הבעיות במצב הנוכחי מגזרים אחרים יודעים להפעיל כוח פוליטי. הם טייקונים שמפעילים לוביסטים ומציעים משרות מפתות לפקידים הבכירים. הם מפלגות חרדיות שמנצלות את הפילוג בחברה החילונית וכדי להשיג עוד ועוד הטבות ותגמולים למגזרים שבחרו אותם. ולקינוח- מגזרים מצומצמים מתפקדים בהמוניהם למפלגות ומשפיעים על הרכב הרשימה וסדר היום של המפלגות הציוניות.אובדן האמון בפוליטיקה הישראלית גרם לכך שאנשים הדירו את רגליהם מהפוליטיקה. בתהליך מעגלי זה נותרנו עם אנשים שאינם מייצגים אותנו, ועושים לביתם ולמגזרים שבחרו אותם. האנשים האלה הם אינם אנחנו. הם בעלי אינטרסים צרים ואינם מעוניינים בטובת המדינה וכלל הציבור.החלטנו לעשות מעשה. החלטנו להתפקד בהמונינו למפלגת הליכוד על מנת להשפיע מבפנים. כל אחד הוא קול קטן, אך כקבוצה עם אג'נדה ברורה יש לנו יכולת השפעה במוקדי השליטה והכוח.

התפקדו לליכוד והצטרפו אלינו,
הליכודניקים החדשים

bottom of page